Ana SayfaGenelYüzük parmağı daha uzun olan erkekler dikkat!

Yüzük parmağı daha uzun olan erkekler dikkat!

İngiltere’ de yapılan bir çalışmada prostat kanseri olan bin 524 hasta ile prostat kanseri olmayan 3 bin 044 hastadan 15 yıl boyunca tıbbi veriler toplanmış.

Bu konuda çok fazla araştırma yapılmamış olsa da yüzük parmağının uzunluğu ile prostat kanseri arasında ilişki olabileceğine dair bilimsel veriler bulunmaktadır. İşaret parmağı ve yüzük parmağı uzunluklarının oranı hakkında yapılan tıbbi çalışmalar, anne karnında fazla erkeklik hormununa (androjenlere) maruz kalanlarda yüzük parmağının daha uzun olabileceğini öne sürmüştür.

ANNE KARNIDA DAHA FAZLA ERKEKLİK HORMONUNA MARUZ KALANLARIN YAKALANMA RİSKİ ARTIYOR

Yüzük parmağı, işaret parmağına göre daha büyük olan erkeklerin, anne karnında daha fazla erkeklik hormonuna maruz kaldıkları için penislerinin daha fazla geliştiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak fazla miktarda erkeklik hormonuna maruz kalmak her zaman iyi bir şey olmayabilir. Erkeklik hormonları penisin yanı sıra prostat bezinin de gelişimi sağlar ve anne karnında fazla androjen maruziyeti prostat kanserine yakalanma riskini de arttırabilir.

FARKLI ARAŞTIRMALAR FARKLI SONUÇ VERİYOR

İngiltere’ de yapılan bir çalışmada prostat kanseri olan 1,524 hasta ile prostat kanseri olmayan 3,044 hastadan 15 yıl boyunca tıbbi veriler toplanmıştır.

Katılımcıların yüzük ve işaret parmak boylarını ölçen araştırmacılar, yüzük parmağı daha büyük olanların daha fazla prostat kanseri riskine sahip olduklarını saptamıştır. Böylelikle yüzük parmağı uzunluğunun prostat kanseri riskini belirleyebileceği ileri sürülmüştür.

Ancak bu bulgular parmak uzunluğu, prostat hacmi ve prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştıran bir başka çalışmanın bulguları ile uyuşmamaktadır.

Bu çalışmaya katılan 6,258 erkeğin işaret ve yüzük parmaklarının oranları değerlendirilmiştir ve 686 erkeğin prostat kanseri olduğu tespit edilmiştir.

Prostat kanseri olan hastaların her iki el için parmak oranları çıkartılmış ve sonuçların prostat kanseri ile ilişkisine rastlanmamıştır.

Yüzük parmağının uzunluğunun prostat kanseri için gerçekten bir risk faktörü olup olmadığını ortaya çıkarmak için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu arada erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri taraması için 50 yaşını geçen erkeklerin PSA adı verilen bir kan tahlili yaptırmaları önerilmektedir.

En popüler