Ana SayfaGenelOturduğunuz semtin hikayesini biliyor musunuz?

Oturduğunuz semtin hikayesini biliyor musunuz?

Birçok medeniyetin izlerini barındıran İstanbul’un semt isimleri de öylesine konulmuş isimler değil. İsimler semt hakkında bir sürü ipucu verirken aynı zamanda topografyaları hakkında da bilgi içerebiliyor. İşte bazı semtlerin isimlerinin hikayeleri:

Cihangir: Ölmüş kişilerin hatıralarını yaşatmak adına semt isimleri verilebiliyordu. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1553’de vefat eden oğlu Şehzade Cihangir semtin ismini almasında esas alınmıştır.

Pendik: Bazı semt ve mahalle isimleri Bizans veya Rum menşeili olarak konuluyor, Pendik de bunlardan biri. “Pendik” isminin anlamı “etrafı surlarla çevrili olan” anlamına gelen “panteikon” kelimesinden geldiği kabul edilmektedir.

Taksim: Osmanlı zamanında yapılan meydandaki çeşmeden ismini alır. Dönemin önemli kişileri sesleri dışarıdan duyulmasın diye bu çeşmenin içerisinde konuşurlarmış. “ Taksim” ismi ise suların oradan taksim edilmesinden gelmektedir.

Beyoğlu: Bazı semtler için ortaya atılan birkaç fikir vardır, Beyoğlu bu semtlerden bir tanesidir. Eski bir ifadeye göre “ Bey Yolu” anlamına gelirken bir başka hipotezde ise 16. Yy’ın ünlü isimleriden biri olan “ Frenk Bey Oğlu” nun konağı burada olduğu için bu ismi aldığı da rivayetler arasındadır.

Balat: Bizans’tan gelen bir isim olan Balat, “palation” yani “saray” anlamına gelmektedir. Bir başka görüşe göre Batı Anadolu’daki Balat’tan iskan edilen çingeneler ile bu adın verildiği ileri sürülmüştür.

Fındıklı: “otel” ve “han” anlamlarına gelen Arapça’daki “funduk” veya İtalyancadaki “fondaco”dan geldiği söylenirken başka bir görüşe göre buradaki fındık ağaçlarından ismini aldığı söylenir.

Beşiktaş: Semtin ismi gemi beşiği ile ilişkilendirilebilirken başka görüşlere göre Hacı Bektaş’tan geldiği öne sürülmüştür.

Galata: Bu semtin isminin “galaktos” yani “süt” kelimesinden geldiği söylenmektedir. Yapılan araştırmalarla önceden buralarda Galata ahırlarının olduğu ve ineklerin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Suadiye: Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta vedat eden kızı Suad Hanım’ın ismi semte verilmiştir.

Cibalikapı: Fetih sırasında bu bölgedeki surlara hücum eden kuvvetlerin başında bu kapıdan şehre giren Bursa subaşısı Cebe Ali Bey’den gelmektedir.

Üsküdar: Üsküdar semti Türkçe ve Farsça karışımı bir kelimedir ve ulak-haberci anlamına gelir.

Cağaloğlu: Aslen İtalyan olan ve Cicala ailesinden gelen Sinan Paşa’nın bu İtalyanca aile adının halk dilinde değişmesi ile Cağaloğlu (=Cicalaoğlu) olarak geldiği ileri sürülmektedir.

En popüler